НТОЗШШАлбаны шинжээчийн ёс зүйн дүрмийн төсөлд санал авах

НТОЗШШАлбаны шинжээчийн ёс зүйн дүрмийн төсөлд санал авах

Шиэнчлэн боловсруулж буй Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны 

"ШИНЖЭЭЧИЙН ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ ДҮРЭМ"-ийн төсөлд санал авч байна. 

Та энэ дүрмийн төслийг ''ХУУЛЬ, ДҮРЭМ ЖУРАМ'' цонхны "дүрэм, журам, заавар" хэсгээс үзнэүү. 

НТОЗШШАлбаны Шинжээчийн ёс зүйн дүрмийн төслийн шинэчлэлийн талаарх санал хүсэлтийг aaib@aaib.gov.mn  цахим хаягаар болон тус албанд албан бичгээр ирүүлж болно. 

Утас. 11282026, 11282085