“Осол зөрчлийг шинжлэн шалгах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалт семинарт хамрагдлаа.

“Осол зөрчлийг шинжлэн шалгах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалт семинарт хамрагдлаа.

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ИКАО)-ын шаардлагын дагуу  Олон улсын шинжээчдийн нийгэмлэг, БНСУ-ын Нисэх, төмөр замын тээврийн шинжлэн шалгах байгууллагатай хамтран Сөүл хотод зохион байгуулагдсан “Осол зөрчлийг шинжлэн шалгах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалт семинарт НТОЗШША-ны шинжээч И.Энхчулуун, О.Бат-Орших, мэргэжилтэн П.Гэрэлчимэг, оператор С.Баттулга нар 2013 оны 04 сарын 08-12-ны өдрүүдэд хамрагдан суралцаад ирлээ.    Хоёр төрлийн гэрчилгээжүүлэх шалгалт өгч, сертификат тус тус авсан.